หมายเลขติดต่อ
ชื่อ นามสกุล สถาที่ทำงาน หมายเลขติดต่อ หมายเลขติดต่อภายใน fax
อุษา โตจันทร์ สำนักงานเลขานุการกรม 025903273 3273025918397
ธัชพงษ์ กาญจนังกูร สำนักงานเลขานุการกรม 025903359 3359025918397
นันทนา เถื่อนสว่าง สำนักงานเลขานุการกรม 025903028 3028025918397
พิมพ์รำไพ พยัคฆะนิธิ สำนักงานเลขานุการกรม 025903025 3025025918397
สมศักดิ์ จิรโรจน์วัฒน สำนักงานเลขานุการกรม 025903021 3021025918397
ชัยวุฒิ บัณฑิต สถาบันราชประชาสมาสัย 023859135-7 108023859976
สมชาย รุ่งตระกูลชัย สถาบันราชประชาสมาสัย 023859135-7 105027544802
รุจนี สุนทรขจิต สถาบันบำราศนราดูร 025903629 3629025903520
นภา จิระคุณ สถาบันบำราศนราดูร 025903489 3489025903420
ปรีชา ตันธนาธิป สถาบันบำราศนราดูร 025903480 3480025903520
สุนันทา บุรภัทรวงศ์ สถาบันบำราศนราดูร 025903441 3441025903600
สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล สถาบันบำราศนราดูร 025735724-5, 3515-6025903520
ประสงค์ ว่องธวัชชัย สถาบันบำราศนราดูร 025903478 3478025903520
ศิริชัย เลี้ยงอักษร สถาบันบำราศนราดูร 025903481 3481029510804
เปี่ยมสุข พรหมายน สถาบันบำราศนราดูร 025903519 3519025903520

รายการข้อมูล  [ Page: 1/3 ]

[1] 2 3 Next Last
 
Home | E-Document | DDC E-Mail | About Us | Member
กรมควบคุมโรค 88/21 ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5903000