กองแผนงาน : รวมไฟล์นำเสนอการประชุมชี้แจงจุดเน้นการดำเนินงานและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 กรมควบคุมโรควันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิชคอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี
วันที่ :2018-05-24

รวมไฟล์นำเสนอการประชุมชี้แจงจุดเน้นการดำเนินงานและแนวทางการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 กรมควบคุมโรค
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

อ่านเอกสารที่นี
http://plan.ddc.moph.go.th/documents61/budget/PDF.pdf

Downloadที่นี่
http://plan.ddc.moph.go.th/documents61/budget/PDF.rar

 
Home | E-Document | DDC E-Mail | About Us | Member
กรมควบคุมโรค 88/21 ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5903000