กองแผนงาน : เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของกรมควบคุมโรค ปี 2561 (ผ่านทาง VDO Conference) วันที่ 7 ธันวาคม 2560
วันที่ :2017-12-01

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ในส่วนของกรมควบคุมโรค ปี 2561 (ผ่านทาง VDO Conference)
วันที่ 7 ธันวาคม 2560

http://plan.ddc.moph.go.th/monitoring61/index.html

 
Home | E-Document | DDC E-Mail | About Us | Member
กรมควบคุมโรค 88/21 ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5903000