กองแผนงาน : เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการประเมินผลด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561
วันที่ :2017-12-01

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการประเมินผลด้าน
การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561
วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2560
โรงแรมพักพิงอิงทาง บูติคโฮเทล จ.นนทบุรี

http://plan.ddc.moph.go.th/documents/2930112560.rar

 

 
Home | E-Document | DDC E-Mail | About Us | Member
กรมควบคุมโรค 88/21 ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5903000