กองแผนงาน : เอกสารประกอบการประชุมถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดผ่านทางระบบ VDO Conference วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าหมายการให้บริการกรม (PSA) ที่ 1 และ 3 ผลผลิตที่ 2, 7, 8, 9 และ 10)
วันที่ :2017-11-22

เอกสารประกอบการประชุมถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดผ่านทางระบบ VDO Conference วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 (ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าหมายการให้บริการกรม (PSA) ที่ 1 และ 3 ผลผลิตที่ 2, 7, 8, 9 และ 10)

http://plan.ddc.moph.go.th/documents/22112560.rar

 
Home | E-Document | DDC E-Mail | About Us | Member
กรมควบคุมโรค 88/21 ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5903000