สำนักโรคไม่ติดต่อ เตือนภัยโรคลมแดด (Heat Stroke) โรคเพลียแดด (Heat Exhaustion) โรคตะคริวแดด (Heat Cramps) ผิวหนังไหม้แดด (Sunburn)ฯลฯ โรคที่เกิดจากความร้อน
ผู้แต่ง : โดยกลุ่มควบคุมความเสี่ยงในวิถีชีวิตและสังคม สำนักโรคไม่ติดต่อ
วันที่ :
2010-05-17

Download แนวทางการป้องกันโรคที่เกิดจากความร้อน (Heat-related illness) สำหรับประชาชน
 --โดย โดยกลุ่มควบคุมความเสี่ยงในวิถีชีวิตและสังคม
http://www.thaincd.com/news2.php?id=192

 
Home | E-Document | DDC E-Mail | About Us | Member
กรมควบคุมโรค 88/21 ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5903000