โรคไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal Meningitis)
ผู้แต่ง : สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ :
2008-06-10

โรคไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal Meningitis)

โรคไข้กาฬหลังแอ่นเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลัน  พื้นที่ที่มีอุบัติการณ์ของโรคสูงติดต่อกันหลายปี ได้แก่ แอฟริกากลางแถบทะเลทรายซาฮาราตอนใต้  ซึ่งพบว่ามักเป็นซีโรกรุ๊ป A มีการระบาดที่เอธิโอเปีย  ซูดาน  ประเทศอื่นๆ ในทวีปแอฟริกา  เนปาล  และอินเดีย  ในทวีปอเมริกาช่วงปี 2533  เป็นต้นมา  พบการระบาดจากซีโรกรุ๊ป B เช่น คิวบา  บราซิล  ชิลี  อาร์เจนตินา  โคลัมเบีย  และ ปี 2537  พบอุบัติการณ์ของโรคมากเป็นสองเท่าที่รัฐโอเรกอน  สหรัฐอเมริกา 
นอกจากนี้ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา  พบว่าเชื้อกลุ่ม C  มักเป็นสาเหตุของการระบาดในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา  สำหรับประเทศไทย  จากการเฝ้าระวังโรคโดยกองระบาดวิทยา พบว่า มีรายงานผู้ป่วยไข้กาฬหลังแอ่นในช่วง พ.ศ. 2535-2542  อยู่ระหว่าง 29-63 รายต่อปี  เสียชีวิต 4-11 ราย  และมีผู้ป่วยประปรายตลอดทั้งปี  สำหรับปี 2543  ตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2543 ที่ผ่านมา  มีรายงานผู้ป่วย  27 ราย เสียชีวิต 3 ราย   

โรคนี้พบได้ในทุกกลุ่มอายุ  แต่มักพบในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ โดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี    และมักพบมากในกลุ่มคนที่อยู่รวมกันอย่างหนาแน่นและแออัด การตรวจยืนยันเชื้อที่ ส่งมาจากที่ต่างๆ
   ภายในประเทศ  ระหว่างปี 2535-2539  โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบว่า เชื้อ Neisseria meningitides  ทั้งในผู้ป่วยและผู้เป็นพาหะนำโรค เป็นซีโรกรุ๊ป A ร้อยละ 19.5   กรุ๊ป B ร้อยละ 53.7  และกรุ๊ปอื่นๆ    ร้อยละ 26.8
 

เชื้อสาเหตุ :  เชื้อแบคทีเรีย Neisseria meningitides แบ่งออกเป็น 13 ซีโรกรุ๊ป คือ A, B, C,  D,  H,  I,  K,  L,  X,  Y,  Z,  29E  และ W135 ที่พบบ่อยๆ คือ ซีโรกรุ๊ป A, B, C, Y  และ W135 


  วิธีการแพร่โรค :  เชื้อนี้ติดต่อจากคนไปสู่คน  โดยเชื้อจะออกมาทางละอองน้ำมูก น้ำลาย  (droplet) จากปากหรือจมูกของผู้ที่เป็นพาหะ  (ผู้ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการ) หรือผู้ป่วย โดยมีระยะฟักตัวประมาณ 2-10 วัน (เฉลี่ย 3-4 วัน)

อาการและการแสดง :   ผู้ป่วยจะมีไข้สูงทันที  ปวดศีรษะมาก  อ่อนเพลีย  คลื่นไส้  อาเจียน   เจ็บคอ  คอแข็ง   ปวดเมื่อยกล้มเนื้อ   ปวดข้อ   มักมีผื่นเลือดออกใต้ผิวหนัง (petechial rash) ร่วมกับจ้ำเลือดขึ้นตามตัว  แขนขา  อาจมีอาการของเยื่อหุ้มสมองอักเสบร่วมด้วย  ในรายที่เป็นรุนแรงผู้ป่วยจะซึม  ชัก  และช็อก    เสียชีวิตได้ภายใน 24 ชั่วโมง   หลังเริ่มมีอาการ การยืนยันการวินิจฉัยโรค   ทำได้โดยการเจาะน้ำไขสันหลังส่งตรวจหาเชื้อ miningococci
 
 
วิธีการควบคุมป้องกันโรค

ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคแก่ประชาชน โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับละอองน้ำมูก  น้ำลาย  จากปากหรือจมูกของผู้ป่วย  ไม่ควรเข้าไปอยู่ในที่แออัด  ผู้คนหนาแน่น  อากาศถ่ายเทไม่สะดวกเป็นเวลานาน  เพราะจะทำให้มีโอกาสรับเชื้อจากผู้ที่เป็นพาหะได้ง่าย  ควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงโดยการออกกำลังกายสม่ำเสมอ  และหลีกเลี่ยงการทำงานหักโหมจนพักผ่อนไม่เพียงพอ  ซึ่งจะทำให้ร่างกายอ่อนแอและภูมิต้านทานลดลง
พิจารณาการใช้วัคซีนป้องกันโรค  วัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ  สามารถป้องกันการติดเชื้อ Serogroups A, C, Y และ W135  ทั้งผู้ใหญ่และเด็กโต  ขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนที่สามารถป้องกันการติดเชื้อ ซีโรกรุ๊ป B (อยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนา) ไม่แนะนำให้แก่ประชาชนทั่วไป
สำหรับนักท่องเที่ยวผู้ที่จะเดินทางไปในที่ที่มีการระบาดของโรคนี้ และจะอยู่ใน     พื้นที่นั้นเป็นเวลานาน   การฉีดวัคซีนจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดโรคได้
การป้องกันสำหรับผู้สัมผัสโรค  รีบให้ยาฆ่าเชื้อแก่ผู้สัมผัสที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยทันทีโดยเลือกใช้ยาที่ไวต่อเชื้อ เช่น rifampicin
การรักษา  ยา penicillin และ chloramphenical มีประสิทธิผลดีต่อการรักษาโรคนี้ได้

มาตรการเมื่อเกิดการระบาด

  • ต้องดำเนินการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด  วินิจฉัยโรคและให้การรักษาแก่ผู้ป่วยทันที
  • ลดความแออัดหนาแน่นของผู้ที่ต้องอยู่ร่วมกัน  จัดที่อยู่และห้องนอนให้มีการระบายอากาศได้ดี
  • ใช้ยา rifampicin  แก่ผู้สัมผัสใกล้ชิดเพื่อลดจำนวนผู้เป็นพาหะ และกำจัดการแพร่โรค
  • การใช้วัคซีนป้องกันโรคในประชาชนทุกกลุ่มอายุ  ควรมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ
  • ให้คำแนะนำการป้องกันสำหรับประชาชน  ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับละอองน้ำมูก  น้ำลายจากปากหรือจมูกของผู้ป่วย  ไม่ควรเข้าไปอยู่ในที่แออัด  ผู้คนหนาแน่น  อากาศถ่ายเทไม่สะดวกเป็นเวลานาน   เพราะจะทำให้มีโอกาสรับเชื้อจากผู้เป็นพาหะได้ง่าย   และควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงโดยการออกกำลังกายสม่ำเสมอ  หลีกเลี่ยงการทำงานหักโหมทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอ  ซึ่งจะทำให้ร่างกายอ่อนแอและภูมิต้านทานลดลง

มาตรการควบคุมป้องกันโรคระหว่างประเทศ  : 
ผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และ  อุมเราะห์ที่ซาอุดิอาระเบีย   ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น  เนื่องจากประเทศนี้ออกกฎให้ผู้
 
 

 

 
Home | E-Document | DDC E-Mail | About Us | Member
กรมควบคุมโรค 88/21 ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5903000