ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 4/2558 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรร
วันที่ :2015-05-22

 

  • ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 4/2558 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรร คลิ๊ก!!
  • หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท) คลิ๊ก!!
  • หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี) คลิ๊ก!!
  • หน่วยที่ 3 ตำแหน่งนิติกร คลิ๊ก!!
  • หน่วยที่ 4 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ คลิ๊ก!!
  • หน่วยที่ 5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ คลิ๊ก!!
  • หน่วยที่ 6 ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ คลิ๊ก!!
  • กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ คลิ๊ก!!
  • ผังที่นั่งสอบ คลิ๊ก!!
  • แผนที่ คลิ๊ก!!

 

 
Home | E-Document | DDC E-Mail | About Us | Member
กรมควบคุมโรค 88/21 ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5903000