กรมควบคุมโรค ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะฯ เนื่องใน"วันมหิดล" 24/09/2557
วันที่ :2014-09-24

     เช้าวันนี้ (24 กันายายน 2557) ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค เข้าร่วมพิธีวางพวกมาลาถวายราชสักการะพระราชนุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี อยู่บนแท่นฐานเดียวกัน โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดพิธี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติที่ตลอดพระชนมชีพของทั้งสองพระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมุ่งบำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไทย ให้เจริญก้าวหน้าเทียมเท่านานาอารยะประเทศ จนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ถวายพระราชสมัญญานามว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" และ "พระมารดาแห่งสาธารณสุขไทย"

***********************

สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊กเลย

 
Home | E-Document | DDC E-Mail | About Us | Member
กรมควบคุมโรค 88/21 ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-5903000